Naam: CJ 2007.135

Geslag: Manlik

Geboorte datum: 20 Aug 2007

Geboorte status: TWEELING

Opmerking: Goeie bou en wol. Ram verkoop aan At Liebenberg vir R25 000 op 4 Februarie 2010.

14

0

14.1