Naam: CJ 2007.320

Geslag: Manlik

Geboorte datum: 14 Aug 2007

Geboorte status: TWEELING

Opmerking: Puik ram. Verkoop vir R25 000 op Nasionale Veiling, 17 Februarie 2010. Ram se bloedlyn is uitstekend.

18

0

18.1