Naam: CJ 2007.256

Geslag: Manlik

Geboorte datum: 15 Aug 2007

Geboorte status: TWEELING

Opmerking: Ram verkoop aan Kevin Miles op Dohne Merino Nasionale Veiling, 17 Februarie 2010, vir R25 000. Mooi tipe, oop kop.

13

0

13.1